• Τα προγράμματα προσχολικής αγωγής μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά για το σχολείο και να θέσουν τα θεμέλια για μελλοντική επιτυχία. Ωστόσο, τα προγράμματα προσχολικής αγωγής έχουν θετική επίδραση μόνο όταν είναι ποιοτικά και τα αποτελέσματά τους είναι ορατά. Αυτό δεν θα συμβεί, αν δεν έχουν υψηλές προδιαγραφές.
  • Όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να προοδεύσουν και να αναπτυχθούν δημιουργικά.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν σε διαφορετικούς ρυθμούς και κάθε παιδί είναι μοναδικό στην ανάπτυξή του και στην απόκτηση δεξιοτήτων.
  • Τα παιδιά είναι ενεργοί μαθητές. Μία βασική προσέγγιση στη μάθηση είναι μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
  • Η οικογένεια αποτελεί βασικό στοιχείο και συνδράμει σημαντικά στη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού.
  • Τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν 2 ή περισσότερες γλώσσες όταν βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον και δέχονται τα σωστά ερεθίσματα. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο πριν από την ηλικία των 6, όπου το παιδικό μυαλό μπορεί να μάθει μία γλώσσα. Έτσι, όσο ο εγκέφαλός τους ωριμάζει, χάνουν τη μοναδική ικανότητα να μαθαίνουν νέες γλώσσες. Μόλις φτάσουν στην εφηβεία, τα παιδιά έχουν ήδη διαμορφώσει τη δομή της γλώσσας τους και η μάθηση οποιασδήποτε καινούργιας γλώσσας θα περιλαμβάνει τη μετάφρασή της στη μητρική παρά στην απόκτηση έμφυτης ευχέρειας στη γλώσσα ανεξάρτητα από τη μητρική.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ημερολόγιο του τρέχοντος έτους