Μία φορά το μήνα, ο παιδίατρος του σχολείου μας, μας επισκέπτεται για τον μηνιαίο μας έλεγχο και για την έγκριση του μεσημεριανού μενού. Επίσης, μία φορά το μήνα, ο ψυχολόγος του σχολείου μας βρίσκεται μαζί μας για να συζητήσει με μαθητές, καθηγητές, προσωπικό και διοίκηση.

Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: μάθημα φυσικής αγωγής 1 φορά την εβδομάδα, μάθημα μουσικής 1 φορά την εβδομάδα, καθώς και μια σχολική πλατφόρμα, την TotalSchool, όπου φορτώνεται όλο το σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών αναφορών, ενημερωτικών δελτίων, του μενού κ.λπ.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιούνται πολλές εκπαιδευτικές και εκδρομές, κατά τις οποίες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν διάφορες πρακτικές δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών.