Ομαδική Συγκέντρωση

Κατά την πρωινή Ομαδική Συγκέντρωση, εισάγουμε νέες έννοιες, αναπτύσσουμε τη γλώσσα και το λεξιλόγιο & συζητάμε το ημερήσιο πρόγραμμα. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χρώματα, τα γράμματα & τους ήχους, τα ονόματα & τα σχήματα, τους αριθμούς, το ημερολόγιο, ενώ παράλληλα γνωρίζουν τη μηνιαία θεματολογία.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις & να μοιράζονται σκέψεις και ιδέες με τους συμμαθητές τους. Για την εκμάθηση της γλώσσας, χρησιμοποιούνται τραγούδια και παιχνίδια με τα δάχτυλα.
Επίσης, μαθαίνουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς στην τάξη, όπως για παράδειγμα, να περιμένουν να έρθει η σειρά τους για να μιλήσουν, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να ακούν με προσοχή τους συμμαθητές τους.