Δείχνω και Διηγούμαι

Τα παιδιά θα συμμετέχουν μία φορά την εβδομάδα στο “δείχνω και διηγούμαι”. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, το παιδί φέρνει από το σπίτι ένα αγαπημένο αντικείμενο (π.χ. ένα παιχνίδι), ώστε να το «δείξει & να διηγηθεί» (να συζητήσει & να αναλύσει) την εμπειρία του στους συμμαθητές του. Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν την περιγραφική γλώσσα, να βελτιώσουν τον τρόπο ομιλίας τους, να προάγουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, καθώς επίσης να οργανώσουν καλύτερα τον προφορικό τους λόγο, εκφράζοντας τις ιδέες τους με τον σωστό τρόπο. Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, κεντρίζεται το ενδιαφέρον των παιδιών σε κάποιο θέμα κι έτσι αποκτούν αυτοπεποίθηση όταν μοιράζονται κάποιο πολύτιμο γι΄ αυτά αντικείμενο.